Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan sanayi OSB’de fizibilite raporu tamam

Gaziantep ayakkabı sanayisinin; sürdürülebilirlik açısından, sektör ihracatçılarının AB pazarında avantajlı konuma gelmesi, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılaması, geri dönüştürülmüş hammaddelerin ve geri dönüşüme olanak sağlayacak tedarik zincirleri oluşturması amacıyla hazırlanan, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi OSB İçin Yeşil OSB Fizibilite Raporu’nun lansmanı yapıldı.

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan sanayi OSB’de fizibilite raporu tamam

Gaziantep ayakkabı sanayisinin; sürdürülebilirlik açısından, sektör ihracatçılarının AB pazarında avantajlı konuma gelmesi, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılaması, geri dönüştürülmüş hammaddelerin ve geri dönüşüme olanak sağlayacak tedarik zincirleri oluşturması amacıyla hazırlanan, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi OSB İçin Yeşil OSB Fizibilite Raporu’nun lansmanı yapıldı.

GSO Meclis Toplantı Salonunda, firmaları, kamuoyunu ve paydaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan toplantıya, Vali Yardımcısı Salih Altınok, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) Türkiye Direktörü Rubeena Esmail, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Özceylan ve Doç. Dr. Süleyman Mete ile sanayiciler katıldı.

GSO yönetim kurulu başkanı Adnan Ünverdi

Gaziantep’in ayakkabı ve terlik sektöründe, imalat ve ihracatıyla ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu başarıya rağmen üreticilerin, şehrin muhtelif bölgelerinde ve zor koşullarda faaliyetini sürdürdüğünü söyledi. Ünverdi, sektörün yaşamış olduğu bu zorlukları aşmak, daha iyi koşullarda üretim yapmalarını sağlamak, sektörün tüm unsurlarını bir araya toplamak ve üretimlerine nitelik kazandırmak için Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kurulması için yürüttükleri çalışmalar neticesinde çok önemli mesafeler kat ettiklerini ifade ederek, “880 bin metrekare alana kurmakta olduğumuz bölgemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından tüzel kişiliğe kavuştu ve gelinen noktada imar planı çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Teknolojinin hat safhaya ulaştığı, yeşil üretimin ön plana çıktığı bir dönemde; sektörümüzün katma değerini ve rekabet gücünü artıracak bu unsurları göz ardı edemezdik. Yeni nesil üretim anlayışıyla sektörümüzü zorluklardan modern imkanlarla zirveye taşıyacak şartları oluşturmak için girişimlerde bulunduk. GSO ve GİZ iş birliği ile yürütülen ‘İstihdam İçin Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi’ çerçevesinde, ‘Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yeşil Dönüşüm Eylem Planı’nı hazırladık. Projemiz ile iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu ve çevreye duyarlı bir üretimin yapılabilmesi için uygun koşullar oluşturmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgeleri İklim Eylem Planı’nı düzenlenen toplantı ile dah önce açıkladıklarını hatırlatan Ünverdi, şöyle devam etti:

“Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir sanayi anlayışıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının ön planda olduğu, verimli, en az emisyonla üretim yapan, Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uyumlu ve ülkemize rol model olacak bir OSB hedefiyle hazırladığımız raporumuz yol haritamızı teşkil ediyor. Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yeşil Dönüşüm Eylem Planı’nda ise OSB’nin yapılandırılması için yapılabilecek önerileri 7 başlık altında topladık. Projemiz içeriğinde: Yeşil OSB’lerde Olması Gereken Yönetim Organizasyon Yapısı ve Yeşil Hücre Kavramı, Yeşil Finansman İmkanları, Yenilenebilir Enerji Potansiyeli, Yeşil OSB Kriterleri, Endüstriyel Simbiyoz Olanakları, Sürdürülebilir Sosyal Etkileşim ve İzleme Değerlendirme ile Performans Kriterleri yer alıyor.”

Bu hedefler doğrultusunda, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yeşil Dönüşüm Eylem Planı’nın, İstihdam İçin Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi’nin en önemli sacayaklarından birisini oluşturduğunu vurgulayan Ünverdi, şunları kaydetti:

“Şehrimiz ve dolayısıyla ülkemiz ayakkabı sektörünü geleceğe taşıyacak projemizde iş birlikleri için Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ), sürecin yürütülmesini sağlayan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti, değerli Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kuruluna, GSO sektör komitemize, her zaman yanımızda olan sektör temsilcilerimize ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”

Gaziantep vali yardımcısı Salih Altınok

Dünya’da her şeyin değiştiğini ve buna bağlı olarak sanayi kavramının da değiştiğine vurgu yapan Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok da, “Geleneksel sanayicilik değişiyor. Son 300 yıllık sanayi devriminin yüzde 90’ı son 50 yıla sığmış durumda. Çok farklı boyutlara doğru giden sanayi kavramı ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla geleneksel sanayicilik kavramı değişiyor ve değişecek. Geldiğimiz noktada artık bu yeni yapılanmaya ayak uydurabilen sanayicilerimiz rol alacaklar. Geleneksel sanayide ısrar edenler geri kalacaktır. Bu noktada Gaziantep Sanayi Odası, ‘Yeşil OSB’ kavramı ile güzel bir çalışma ve proje başlattı. Bunlar atık su yönetimi, artıma tesisi, yeşil enerji yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele programı, bununla birlikte çok farklı süreçleri kapsayan bir proje yönetimimiz vardır. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu’nu yürütmüş oldukları çalışmalardan dolayı kutluyor, projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Alman uluslararası iş birliği kurumu (giz) Türkiye direktörü Rubeena Esmail, GİZ olarak hassas ve istihdam edilebilir bireyler arasında istihdam sağlama konusunda destekler sunduklarını dile getiren Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) Türkiye Direktörü Rubeena Esmail ise, “Bizim için sahip olduğumuz ortaklık büyük önem arz ediyor. Türkiye’de GİZ ofisi Alman Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Alman Uygulayıcı Kalkınma ve İş Birliği Bakanı tarafından desteklenip finansmanı sağlanıyor. Türk hükümeti ile uzun süredir birlikte çalışmaktayız. Aynı zamanda özel sektörle, belediyelerle ve birçok sektörle çalışmalarımız devam ediyor. Ocak 2019’dan bu yana 43 farklı uygulayıcı ile 14 farklı ilde projeler gerçekleştirdik. Bugüne kadar çok farklı proje çalışmalarımız oldu. Çoğumuzun bildiği gibi küresel ekonomi zor zamanlardan geçiyor ve sadece küresel anlamda değil bireysel olarak ülkelerde de sıkıntı yaşanıyor. Bu zor zamanlarda paradigmalarda bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Ticaret yapma şeklimiz ve şehirler arasındaki iş birliğimiz için büyük değişiklikler yapılması gerekiyor. Aynı zamanda sosyal ve ekonomik değişikliklerin sağlanmasıyla herkesin ekonomik pastadan bir parça almasını planlıyoruz. Burada, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının endüstriler için pratik uygulamaya dönüştürülebilirliğini sağlamak konusuyla ilgileniyoruz. Şehirlerimiz bizim yaşamlarımızı temsil ediyor. İklim değişikliğine karşı alınacak tedbirlere de hepimiz katkıda bulunmalıyız. Gaziantep özelinde çeşitli şirketlerin sanayi ve ticaret alanlarında sürdürebilir istihdam sağlamaları için çalışmalar yürütüyoruz. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gaziantep ayakkabı terlik ve yan sanayi ihtisas OSB yönetim kurulu başkanı Ali Özpolat

Gaziantep’in üretiminde, tekstil, gıda, makine metal, halı gibi sektörlerin yanında ayakkabı, terlik ve yan sanayi sektörünün de en önemli sektörlerinden birisi olduğunu ifade eden Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, “Bugüne kadar kent içerisinde dar, kısıtlı imkanlarla ve sağlıksız şartlarda üretim yapılması nedeniyle sektörümüz ciddi sorunlar yaşamakta, bunun sonucu olarak da maksimum verim alınamamaktadır. Bu nedenle sektör büyüme ve rekabet gücüne ulaşamamakta ve de kendini geliştirme konusunda fırsatları da kaçırmaktadır. Mevcut tesislerin şehir merkeziyle iç içe olması, plansız ve yaşlı binalarda üretim yapılıyor olması işlerini büyütmelerinin önünde engel oluşturması nedeni ile sektörümüze daha kaliteli hizmet edecek ihtisas OSB kurulmasına ihtiyaç doğmuştur. Şehrimizin planlı gelişmesine katkı sağlaması amacıyla kurulması planlanan Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB’de iş güvenliğinin yanı sıra üretim esnasında oluşacak risklerin önüne geçilecek ve sağlıklı koşullarda üretim yapılacak. Katma değeri yüksek ürünler üretmenin yanı sıra markalaşma, ihracat, istihdam artışı ve üretimde verimliliği artırarak sanayicilerimize ufuk ve vizyon verecek, kar ve kazanç artışı sağlayacak bir üretim bölgesi olacak” şeklinde konuştu.

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB’de atıkların geri dönüştürüleceği, güneş hasadı, yağmur hasadı sağlanacağı, atık su arıtma tesisi bulunacağı ve kendi enerjisini kendisi üreterek yenilenebilir enerji kaynakları imkanlarının değerlendirileceğini aktaran Özpolat, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Projesi’nin ortaya çıkışından bugüne kadar desteğini ve emeğini eksik etmeyen herkese teşekkür ederek Gaziantep’e, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi OSB için Yeşil OSB Fizibilite Raporunun içeriği hakkında sunum yapan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Özceylan ve Doç. Dr. Süleyman Mete, yeşil OSB, yeşil finansman, yeşil hücre yapısı, enerji, su, atık, karbon yönetimi ve endüstriyel simbiyoz olanakları gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantı sertifika ve hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER